Modevarumärkens användning av influencers i marknadsföringssyfte : en fallstudie om NAKD och Nelly.com

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Författare: Michelle Andersson; Emilia Lindholm; [2021]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om hur modevarumärken använder sig av influencers för att marknadsföra sig till sina konsumenter på sociala medie kanalen Instagram. För att undersöka detta användes två stycken fast fashion företag, NAKD och Nelly.com. Undersökningen har gjorts under en begränsad tidsperiod och utifrån det material som finns på deras Instagram kanaler används diverse teorier och metoder för att analysera bilderna. Resultatet visar de båda varumärken använder sig av influenser-marknadsföring, men utformandet mellan varumärket och influencers ser olika ut. Modevarumärket använder även Instagram för att kommunicera med sina följare och i varumärkesbyggande syfte. Trots att det är liknande bolag som båda arbetar med en nutida digital marknadsföring skiljer sig användning av Instagram i marknadsföringssyfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)