Ansvarsgrunden till konkurrensskador : culpa, strikt ansvar eller presumtionsansvar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Noemi Kadas; [2016]

Nyckelord: Skadeståndsrätt; konkurrensrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)