Drömfabriken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Författare: Vilhelm Larsson Regnström; [2021]

Nyckelord: Filmstaden; Råsunda; Film; Solna;

Sammanfattning: Filmstaden i Råsunda var en av Sveriges största filmstudioanläggningar på 1900-talet. Denna filmfabrik producerade över 400 filmer och TV-serier under sin livstid och banade väg för filmstjärnor och regissörer så som Greta Garbo och Ingmar Bergman. Majoriteten av byggnaderna revs år 1999 för att ge plats åt bostäder. Åtta byggnader bevarades och tilldelades nya funktioner. Detta examensarbete har undersökt spåren av av Gamla filmstaden samt undersökt möjligheterna till att återföra filmproduktion till en plats som tilldelats en ny kontext. Examensarbetet resulterade i ett filmcenter, Drömfabriken. Drömfabriken är inspirerad av sin historiska omgivning och den nya byggnaden är integrerad i en av de bevarade byggnaderna, ett gammalt filmförråd vid namn Kasematt. Detta tillägg till Filmstaden kommer fungera som ett högkvarter för filmskapande i Stockholm och förhoppningsvis uppmuntra filmskapare att producera mer film i regionen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)