Avdrag för ingående moms vid avyttring av andelar i dotterbolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Kristoffer Ohlsson; [2018]

Nyckelord: Mervärdesskatt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)