"Du har förlorat dig i såsen" : En närläsning av pengarnas betydelse i Dagarna, dagarna, dagarna av Tone Schunnesson, satt i relation till Pengar av Viktoria Benedictsson

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: The purpose of this essay is to examine how themes in contemporary literature relate to themes in the literature from the Modern Breakthrough in Sweden. I examine the novel Dagarna, dagarna, dagarna by Tone Schunnesson by posing three questions: How does the novel portray the relations between consumption, gender, power, freedom and desire? How does the novel portray the relation between human relationships and money? What are the main character’s possibilities for freedom and independence? The analysis is related over time, to themes typical for the literature of The Swedish Modern Breakthrough in the 1880s, and more specifically to the novel Money by Victoria Benedictsson. The result shows, among other things, that the novel Dagarna, dagarna, dagarna portrays how consumption and market economy seep into the life of the main character, and takes over her human relationships and moral.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)