Väpnad eller väpnat jihad? Svår eller svårt sudoku? En undersökning av genustilldelningen hos ett antal icke-engelska importord i svenskan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Anders Johansson; [2015-10-23]

Nyckelord: genus tilldelning ; importord; svenska;

Sammanfattning: Magisteruppsats, SV2140, 15 hp.Svenska språketVårterminen 2015Handledare: Anna Hannesdóttir

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)