Mänskliga spegelbilder : - En tros- och livsåskådningsvetenskaplig analys av människosyn(er) i Tomas Tranströmers diktsamling Sorgegondolen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Författare: Signe Jogfors; [2016]

Nyckelord: Tranströmer; Diktanalys; Människosyn; Antropologi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)