Romantisk utbrändhet : ofrivilligt celibata män och kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Forum för ofrivilligt celibata män, incels, har fått mycket uppmärksamhet från den samhällsvetenskapliga forskningen på grund av dess våldsbejakande och hatiska natur. Detta fokus ifrågasätts i denna studie då det bidrar till att fenomenet ofrivilligt celibata ofta ses som en manlig företeelse, vilket osynliggör ofrivilligt celibata kvinnors, femcels, uteslutning ur romantik i dagens samhälle. I denna uppsats har en kvalitativ innehållsanalys av två aktuella diskussionsforum genomförts, forumet ”incel.is” för ofrivilligt celibata män och forumet ”+TruFemcel” på pinkpill.co för ofrivilligt celibata kvinnor. Dessa är viktiga kommunikativa arenor för båda grupperingar, och är en plats där medlemmarna förenas i en förtvivlan som de känner över deras egna romantiska misslyckanden. Uttrycken i de olika foruminläggen har analyserats utifrån teorier som behandlar områden såsom sexualitet, socialitet och självförverkligande i dagens samhälle. För att studera hur vissa uttryck kan ses som motreaktioner på samhällets värderingar har Francesco Alberonis teorier om avund varit av stor vikt. Resultatet visade att många personer på forumen upplevde att de osynliggjordes och avhumaniserades som en följd av deras oförmåga att tillfredsställa sina romantiska begär och således upplevde att de uteslöts ur samhällsordningen. Vissa uttryck sågs dessutom som tecken på Johan Asplunds begrepp asocial responslöshet, där medlemmar uppfattade sig som avhumaniserade och började se sin omgivning som abstrakta samhällsvarelser. Reaktionerna på hur de upplevede att samhället värderade dem visade flera skillnader på hur femcels och incels mobiliserade sin ilska. Den ilska incels kände gentemot deras situation förenades med ett större narrativ om mäns förlorade status i det moderna samhället, medan den ilska femcels kände riktades oftast inåt mot dem själva och deras egna misslyckanden i att uppnå begärlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)