Hur styr man ett event mot hållbar utveckling? En undersökning av hållbarhetsarbetet med Göteborgs Kulturkalas

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)