Övervakningsverktyg : En jämförelse mellan Zabbix och op5 Monitor

Detta är en M1-uppsats från Institutionen för kommunikation och information

Författare: Peter Sandqvist; [2011]

Nyckelord: Övervakningsverktyg; Zabbix; op5;

Sammanfattning: Detta examensarbete jämför två övervakningsverktyg för servrar i ett nätverk, Zabbix och op5 Monitor. Båda är open source och används aktivt av organisationer för att övervaka organisationsservrarnas processorlast, I/O-kö på hårddiskarna, status på tjänster och mycket mer. Dessa två övervakningsverktyg testas och jämförs med varandra ur perspektiven användarvänlighet, funktionalitet och prestanda. Resultaten visar att i de flesta fallen är Zabbix mer användarvänligt medan op5 Monitor i de flesta fallen har bättre funktionalitet. Det visar sig också att op5 Monitor har något högre prestanda än inte bara Zabbix utan även de övervakningssystem som testades av Robin Rudeklint år 2010.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)