Att använda film som stöd för samtal om livet : om elevers sökande efter nya språkerfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Mikael Olofson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)