Upplevelsen av socialt välbefinnande bland unga vuxna med reumatisk sjukdom: en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: Att känna socialt välbefinnande är viktigt för unga vuxna mellan 18-25 år
med reumatisk sjukdom. Det är betydelsefullt för hantering av
sjukdomsrelaterad stress. Det ger också ökad motivation till egenvård och
behandling. Syftet till denna intervjustudie var att beskriva upplevelsen
av socialt välbefinnande bland unga vuxna med reumatisk sjukdom. Data
samlades in genom tre gruppintervjuer och två enskilda intervjuer. Data
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna som analysen
resulterade i var: vill växa till vuxen och själv hantera sjukdomen, vill
vara sig själv trots sjukdom och vill inte missa sin ungdom på grund av
sjukdom. Varje kategori bestod av subkategorier. Vill växa till vuxen och
själv hantera sjukdomen hade tre subkategorier: hektisk tid viktigt med
lättillgänglighet, vill förstå och hitta sin väg, vill bita ihop och klara
sig själv. Vill vara sig själv trots sjukdom bestod av tre subkategorier:
jobbigt att förklara, inte särbehandlad men gå till mötes, ung i en gammal
kropp men betraktad som lat. Vill inte missa sin ungdom på grund av sjukdom
innehöll två subkategorier: Vill kunna ta jackan och fara, värt att ha ont
ibland för att ha roligt. Den underliggande meningen i upplevelsen
beskriven i kategorierna tolkades som ett tema: att vara ung och bli vuxen
i gränslandet mellan hälsa-ohälsa. Resultatet visar att reumatisk sjukdom
innebär att unga vuxna blir tvungen att avstå från självdefinierande
aktiviteter trots att de har en stark önskan att vara sig själva. Det är
därför viktigt att behandlingen och anpassningen inte hindrar en känsla av
att vara sig själv utan kopplas till intressen och är lättillgänglig. Allt
för att underlätta för unga vuxna som lägger grunden till sin framtid att
vara uthålliga i sin behandling samt kunna hantera sjukdomsrelaterad
stress.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)