Lilla Aktuellt - då och nu 

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Författare: Marie Hägg; Sofie Amberg; [2009]

Nyckelord: barn; nyheter; tv; nyhetsvärdering; public service;

Sammanfattning:

Den här uppsatsen behandlar tv-programmet Lilla Aktuellt som är ett nyhetsprogram för barn. Programmet sänds på Barnkanalen (SVT) och har tidigare sänts på SVT 1. Vi har gjort en jämförande kvantitativ innehållsanalys på sammanlagt sexton program, åtta program från oktober och åtta från november månad, år 1993 och år 2008. Vårt syfte är att belysa hur programmet förändrats sedan starten 1993.

Teoretiskt är vi inspirerade av Ingegerd Rydins bok Barnens röster. Program för barn i Sveriges Radio och television 1925-1999 (2000), Ebba Sundins avhandling Seriegubbar och terrorkrig, barn ochdagstidningar i ett förändrat medielandskap (2004), Siri Amram och Cecilia Hedquists kandidatuppsats’’Stor jämställdhet i ett litet format – en kvantitativ och kvalitativ undersökning av Lilla Aktuellt utifrån ett genusperspektiv ’’(2007) samt generell teori om nyhetsvärdering och nyhetsurval. Studiens frågor är:

  • Vilka ämnen rapporterar man om i Lilla Aktuellt?
  • Var utspelas nyheterna geografiskt?
  • Hur gestaltas inslagen?

Resultatet visar att innehållet domineras av ”kultur och nöje” 1993 såväl som 2008. Ingen skillnad således. Nöjesprofilen är om möjligt mer markerad år 2008. Antalet underhållande nyheter har ökat sedan starten 1993. Inget inslag om miljö överhuvudtaget i Lilla Aktuellt som balans till den intensiva rapporteringen om klimathotet i de vanliga nyhetsprogrammen. Merparten av nyheterna har Sverige som ursprungsland. Inte heller här kan vi se någon förändring. Vår undersökning visar däremot att antalet nyheter från Europa 2008 är färre jämfört med 1993. Undersökningen visar också att könsfördelningen bland intervjupersoner var mer jämställd 1993 jämfört med samma period 2008.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)