Kontinuitet i förändring - Statens ansvar för svenska medborgare vid kris och katastrof utomlands.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)