Termiska studier i Malmö med värmebilder och konventionell mätutrustning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Sammanfattning: This paper is an investigation of the urban climate of Malmö (population about 230,000) in the south of Sweden. The purpose for this study has been to investigate and combine information, obtained by two different methods for measuring temperature, conventional equipment as well as thermograms taken from the air.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)