Att översätta vårdinformation från engelska till svenska – Balansen mellan korrekthet och läsbarhet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Sepsis skördar globalt 11 miljoner människoliv per år, och även om man överlever riskerar man att få livslånga komplikationer. Befolkningen är inte införstådda med vad sepsis är och än mindre förstår de sig på vad det innebär. I detta magisterarbete har “Improving Long-term Outcomes after Sepsis” skriven av Hallie C. Prescott och Deena K. Costa analyserats. En sammanfattning av den svenska översättningen av artikeln ska bli publicerad på Sepsisfondens hemsida. Analysdelen av arbetet innehåller en källtextanalys, överväganden inför översättningen och en fördjupningsdel om översättnings-teoretiska problem, med fokus på att översätta medicinska termer från engelska till svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)