Blir räddningstjänsten påverkade av allmänheten på en skadeplats? : En kvalitativ studie av hur räddningstjänstens arbete kan bli påverkat av allmänheten på en skadeplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: David Yhr; Johan Östman; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)