Energilager i snabbladdningsstationer för elfordon

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

Författare: Ingmar Pålsson; [2015]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: Det här kompletterande examensarbetet är en fortsättning på ett examensarbete som utfördes av Markus Florentzson och Ingemar Pålsson vid LTH 1993. Arbetet behandlar energilager för att stabilisera elnätet vid belastning från snabbladdningsstationer för elbilar. Ett ämne som är betydligt mer aktuellt idag. Detta, nu 23 år gamla, arbete jämförs med den observerade utvecklingen inom området sedan dess och framtida möjligheter studeras. Resultaten från det gamla examensarbetet visar sig förvånansvärt aktuella och utvecklingen har i flera fall visat sig stämma väl med förslagen från 1993. Bland annat har det installerats anläggningar för nätstabilisering som är påfallande lika de som projekterades i examensarbetet. Bifogat finns även ett patent av författaren som skulle kunna utnyttjas inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)