Nyanlädas etablering från arbetsförmedlare perspektiv : En kvalitativ intervjustudie om etableringsarbetsförmedlare, jämförelse mellan den nya och gamla reformen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Khadija Dadoun; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)