Fragmentiserad projektkunskap : En studie av hur projektledning har tagits emot inom Stockholms Läns Landsting

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Clara Tonnquist; Viktoria Widén; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)