Betydelsen av transportören SLC38A10 för reglering av metabolismen i nervceller

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Författare: Shaimaa Rahman; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Transportörer av SLC38 familjen finns i kroppens alla celltyper, men de uttrycks särskilt i celler som växer aktivt eller i celler som utför betydande aminosyrametabolism såsom levern, njurarna och hjärnan. SLC38 familjen delas in i, beroende på transportegenskaper, System A och System N. De  kallas även natriumkopplad neutrala aminosyratranportörer (sodium coupled amino acid transporter), vilket förkortas SNATs. Familjen SLC38 består av 11medlemmar vilka kodas av generna SLC38A1-SLC38A11. SLC38A10 (SNAT 10) är en aminosyratransportör med preferens för l-alanin, l-glutamin, l-glutamat, d-aspartat och l-serin. SLC38A10  uttrycks i både hämmande och  stimulerande nervceller samt uttrycks intracellulärt, till skillnad från många  andra medlemmar av SLC38 familjen. Man har visat att SNAT10 till skillnad från alla andra aminosyratransportörer uttrycks i endoplasmatiskt retikulum (ER) och Golgiapparaten och därifrån utövar en betydande stimulerande effekt på global proteinsyntes. SLC38A10 kan förmedla både upptag och utflöde av aminosyror, bland annat glutamin. SLC38A10 visade sig ha 20-25 % aminosyraidentitet i de transmembrana regionerna med flera medlemmar i SLC38 familjen och förutsägas ha 11 transmembrana helixar. SNAT10 är rikligt uttryckt i mushjärnan i många hjärnregioner. Den här studien har undersökt SLC38A10’s roll i att reglera metabolismen i nervceller. Detta har gjorts genom att undersöka vad som händer med andra proteiner och transskript i cellen när SLC38A10 slås ut. Detta hjälper till att placera SLC38A10 i signalvägar ochgenom att idntifiera vilka signalvägar som påverkas. Studien använde bioinformatiska metoder och sökte  i olika databaser såsom Gene Gards, David, och Reactome för att hitta information om de andra proteiner och transskript vilka ändrades när SLC38A10 slogs ut (KO). Resultaten är baserade på en lista av 47 gener som signifikant hade ändrat uttrycksnivåer som svar på SLC38A10 KO. 14 gener på listan var uppreglerande och 33 var nedreglerande. Studien utgick från den genlistan, identifierade vilka funktioner de har och vilka signalvägar de ingår i. Resultatet blev att tre signalvägar med stor representation av transkript identifierades och dessa var, Proteinöversättning, Aminosyrametabolism och mTOR signalering. Resultaten indikerar en betydande minskning av proteinsyntes och lipidsyntes i celler där SLC38A10 knockades ut, vilket antyder en roll för SNAT10 i protein- och lipidmetabolism  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)