Mäklare dygnet runt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur fastighetsmäklaren finner balans mellan arbete och privatliv. Syftet med arbetet är att utreda fastighetsmäklarens förhållande mellan arbete och privatliv, hur dem finner balans i vardagen och hur de går tillväga för att minska den upplevda stressen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som utförts på utvalda fastighetsmäklare inom södra delen av Sverige. Resultatet av denna studie visar på att flexibiliteten inom mäklaryrket bidrar till både fördelar och nackdelar för att kunna finna en balans inom och utanför arbetet. I likhet med Grönlunds studie indikerar resultatet av intervjuerna på att fastighetsmäklaren med småbarn upplever en större konflikt mellan arbetet och privatlivet jämfört med singelmäklare utan barn. Dessutom fann vi att socialt stöd minskar konflikten och bidrar till en ökad balans i livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)