Why do young women leave a municipality? : a study conducted, on behalf of Inflyttarservice and the municipality of Östersund who desire growth in their population

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Heléne Rynell; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)