Ett nytt sätt att analysera etniska relationer : en sociologisk fallstudie av konflikten mellan Etiopien och Eritrea

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Martin Söderberg; [2002]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: I maj 1998 urartade en gränskonflikt mellan Etiopien och Eritrea fullständigt och de våldsamma striderna efterlämnade ett stort antal döda och sårade. Hundratusentals redan svältande människor tvingades fly från striderna och den humanitära katastrofen var ett faktum. Denna studie är en granskning av de strukturella faktorer som ligger till grund för konflikten, men även en redogörelse för de identifierade subjektiva mekanismer som spelat in i händelseförloppet. Genom att på ett avvägt sätt kombinera neorealistisk teori inom internationella relationer med ett antal handplockade socialpsykologiska teorier om intergrupprelationer presenteras ett nytt tillämpbart analysredskap för etniska konflikter. Sammantaget har det nya teoretiska verktyget högt förklaringsvärde både beträffande de dynamiska processerna inom olika samhällskategorier som avseende relationerna dem emellan. Denna uppsats är en studie i hur strukturella variabler samverkar med subjektiva mänskliga faktorer och utmynnar i en internationell väpnad konflikt med etniska förtecken. Den är också en uppvisning av en ny teoretisk konstruktion att analysera etniska relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)