"En stridsplan överlever sällan första stridskontakt" : Slaget om Darwin – Goose Green

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Den 26 maj 1982 påbörjas anfallet mot samhällena Darwin och Goose Green. Anfallande styrka är brittiska, 2 Paras, på plats och försvarsgrupperade är Taskforce Mercedes. Britterna vinner slutligen över en numerärt överlägsen och försvarsgrupperad argentinsk styrka. Hur kommer det sig att detta kan ske? Jag kommer, för att kunna besvara mina frågeställningar, i det här självständiga arbetet att med utgång i de grundläggande förmågorna, ledning, verkan, skydd, rörlighet, uthållighet och und/info, analysera slaget. Dessa frågeställningar är:

 -          Vilken av de grundläggande förmågorna var avgörande för 2 Paras seger?

-          Vilken av de grundläggande förmågorna var avgörande för Taskforce Mercedes förlust?

Jag har kommit fram till följande; britterna kunde tack vare en kombination av förmågorna ledning och verkan avgöra striden till deras fördel. För argentinarna var det förmågan ledning som bäddade för deras förlust. Vill du veta hur jag kommit fram till detta och varför uppmanar jag dig att läsa detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)