Experiment: Tillväxtvilja : En studie om varför småföretagare önskar tillväxt

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Emma Granström; Gabriella Ahlvik Doverhem; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)