Survival of the Fittest : Appealing qualities of services for downloadable music

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Internet är idag en naturlig del av större delen av den svenska befolkningens vardag. I och med detta har allt fler tillgång till och konsumerar allt mer medier i olika former. Musikindustrin hävdar samtidigt att de förlorar allt mer pengar vilket motiveras med den ökade piratkopieringen. Detta är en kvalitativ studie ur användarnas perspektiv där syftet är att ta reda på hur musikindustrin kan göra sina lagliga tjänster för nedladdning av musik mer attraktiva för konsumenterna. Vi undersöker således potentiella kunders erfarenheter och attityder till dessa tjänster. Detta görs genom intervjuer utifrån frågeställningen ”Vad skulle göra en tjänst för nedladdningsbar musik mer attraktiv för konsumenterna.”.

Efter att ha genomfört en analys av det insamlade materialet har vi funnit ett antal tendenser bland respondenterna. Dessa säger något om hur de använder Internet för att hitta musik idag och vad de har för tankar kring framtida tjänster för nedladdning av musik. De mest avgörande faktorerna är enligt respondenterna prissättning, användbarhet och utbud. De anser alltså att priserna på nedladdningsbar musik är för höga och att det högsta rimliga priset skulle vara 2-3 kronor per musikstycke. Samtliga respondenter tycker dock att nedladdningsbar musik ska vara gratis. En framtida tjänst måste vara enkel att använda och utbudet måste vara stort nog för att användarna inte ska behöva alternativa källor för att hitta den musik de letar efter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)