Aktiv dödshjälp : en studie de lege lata och de lege ferenda

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Payam Hatami; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)