Frälsningen av Kina - Helgelseförbundets bild av Kina 1898

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka bilden av Kina som svenska missionärer från Helgelseförbundet förmedlar hem till läsarna i Sverige år 1898 genom förbundets egna tidskrift Trons Segrar. Fokuset för uppsatsen kommer att vara specifikt synen på kinesiska trosföreställningar, andlighet och traditioner, men även återkommande teman och sådant som kan ses som tecken på den känsliga politiska atmosfären i Kina, till exempel opiumbruk, kommer att undersökas. I min analys av källmaterialet har jag kommit fram till att bilden av Kina som förmedlades hem till Sverige är en negativ bild. Det är en bild av ett land täckt av ett mörker och befolkningen framstår i breven som vidskepliga hedningar med ett stort utbud av gudar. Beskrivningen av kinesisk tro är begränsad till endast svepande begrepp av missionärerna och de beskriver Kina som ett land med en främlingsfientlig befolkning som inte uppskattar deras närvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)