Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik. Ett exempel på forskning i hantverk

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen i kulturvård, 30 hp

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)