Saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom. Praxis i Arbetsdomstolen sedan införandet av rehabkedjan.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Bjurström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)