Elektronisk dansmusik : Historia och Genreutveckling

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Elektronisk dansmusik, även förkortat EDM, är en väldigt bred genre med många förgreningar trots att den är relativt ung. På bara drygt hundra år har både teknik och musik gått ifrån att vara två helt separata ting till att tillsammans utgöra en hel genre, och tillsammans med teknikens utveckling har EDM blivit en av de största genrerna som existerar idag. Arbetet har som syfte att undersöka utvecklingen av olika subgenrer i den breda genren EDM för att få en förståelse för händelseförloppet och viktiga faktorer för musikens utveckling. De två frågeställningarna som har format arbetet är “Hur har utvecklingen för EDM sett ut under 1900-talet” och “Vilka tidiga förgreningar finns och vilka element skiljer dem åt”. För att undersöka gjordes det först en sammanfattning av teknikens och den EDMs historia. I den här delen redovisas viktiga uppfinningar, betydelsefulla karaktärer för utvecklingen av elektronisk musik samt utvecklingen av tidiga fördelningar ifrån huvudgenren. Utöver det här gjordes även en musikanalys av åtta stycken musikaliska verk tillhörande olika subgenrer. Sammanställningen av historia och resultaten ifrån analysen visade att förgreningar av subgenrer är starkt knuten till den teknologiska utvecklingen. Resultaten visade också att ju mer fördelningar som förekommer desto mer extrem och avancerad blir musiken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)