Skam, stigma, identitet och eget ansvar : - En kvalitativ studie om frivillig behandling för män som utövar våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Alicia Lithén; Mikaela Dagheden; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)