”I didn’t come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it’s going to begin.” : En posthumanistisk och hauntologisk analys av filmen The Matrix

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

Författare: Amanda Thomas; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)