Kvinnlig lyrik, manlig kritik : En studie av mottagandet av, och diskussionen kring Katarina Frostensons och Ann Jäderlunds tidiga diktsamlingar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)