IT-säkerhet i praktiken

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

Sammanfattning: Att kunna använda information på rätt sätt, och att kunna skydda sina informationstillgångar är livsviktigt för dagens företag. Skulle fel information komma ut kan det innebära allvarliga konsekvenser för företaget. Denna B-uppsats har fokus på nätverkssäkerhet. Uppsatsen kommer att, med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och egna experiment, ge läsaren en bild av hur ett företags IT-infrastruktur ser ut, vilka olika typer av hot det kan utsättas för, samt vilka verktyg som kan användas för att hitta svagheter i ett företags IT-nätverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)