"En pestböld på samhällskroppen" : En diskursanalys av prostitutionen i Sverige år 1859-1919.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Maja Lundquist; [2020]

Nyckelord: Prostitution; historia; genusordningen; rättshistoria;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)