The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)