Den föränderliga empatins förklaring : Att känna empati för andra eller annat

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Emma Checa; Jasmin Nazar; [2019]

Nyckelord: empathy; IRI; sex; age; children;

Sammanfattning: Empati förknippas i regel med medkänsla för andra. Forskning har visat att omvårdnad av andra utvecklar förståelsen för andras situation och ger högre empati. Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan empati i relation till någon eller något utanför sig själv. Empatin mättes med Davis Interpersonal Reactivity Index i relation till om man har husdjur, vårdar andra, har levande växter, växte upp med syskon, följer en vegetarisk/vegankost, har barn, lever ensam och har blivit utsatt för mobbning. 180 deltagare var av 107 kvinnor, 60 män samt 13 icke benämnda kön rekryterades genom en kombination av strategiskt och tillgänglighetsurval.Resultaten visade att de som vårdade andra hade lägre empati än de som inte vårdade andra, de utan barn hade högre empati än föräldrar, yngre hade högre empati än äldre och kvinnor hade högre empati än män. Ett varierat urval och ett reliabelt mätinstrument var några av studiens styrkor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)