Automatiserad symboltestning i det grafiska gränssnittet på Gripen NG

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Saab är i slutfasen av utvecklingen av Gripen Next Generation och söker därför en metod för att autonomt kunna regressionstesta symboler i det grafiska gränssnittet i cockpit. Detta examensarbete fokuserar på att utvärdera befintliga metoder av automatiserad GUI-baserad testning för att automatiskt kunna jämföra det grafiska gränssnittet på en skärm och implementera den mest lämpade metod för att ta fram ett bevis av koncept. Målet med implementationen är att kunna visa att metoden kan hitta de problem som kan uppstå vid mjukvaruuppdateringar och försäkra att ingen uppdatering av mjukvara påverkar symbolerna i det grafiska gränssnittet på ett negativt sätt. Implementationen är en metod av Visuell GUI Testning vilket är den tredje generationen av automatiserad GUI-baserad testning och har gjorts i C++ med OpenCV bibliotek för bildhantering och bildjämförelse. Det testmaterial som använts är i form av bilder och en video som insamlats med en intern funktion för skärminspelning i det grafiska gränssnittet. Slutsatsen av resultatet från testerna som genomförts visar att det är möjligt att verifiera statiska symboler i det grafiska gränssnittet men att verifiering av dynamiska symboler kräver vidare arbete då förutsättningarna för identiska tester inte är möjligt i dagsläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)