Arenabygget, ris eller ros? : en hedonisk prisstudie av kommuninvånarnas värdering av den nya arenan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

This study is an examination of the stadium fever prevailing in Sweden. It is built stadiums in Sweden as never before. The high cost of these constructions end up in the end at the Swedish taxpayers. The study examines through the hedonic pricing of real estate how local residents value the new stadiums. The result indicates that local residents put a positive value in the costly and sumptuous buildings. The study includes 44 stadium constructions in 37 municipalities and is the first of its kind in Sweden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)