Produktionsutrustning för rörunderhåll

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete har varit att införskaffa lämplig utrustning till förbearbetning och oförstörande provning. Utrustningen ska användas till rör som svetsas på insidan. Arbetsgivare är Areva Uddcomb i Karlskrona. Vi har använts oss av metoder från Fredy Olson. Detta för att få en enkel och sammansatt struktur i arbetet. Problemställningen har såvida varit att bearbeta rören på insidan för att kunna applicera en svets och att kunna lokalisera om en defekt uppkommit i svetsen. Rören kommer sedan att användas inom petroleumindustrin. Idag är projektet i konceptstadiet och kommer förmodligen att sättas i bruk inom en snar framtid. Utrustning ska vara användarvänlig, automatisk och kunna användas i inomhusmiljö. För att få fram en lämplig utrustning så har vi ställt upp bör- och skallkrav. Börkraven har vi vägt mot varandra och efter detta har vi skapat matriser och diagram. Efter utvärderingar har vi sedan kommit fram till det mest fördelaktiga alternativet som vi rekommenderar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)