Personuppgifter i EU:s dataskyddsrätt : En rättslig analys av personuppgiftsrekvisitet i EU:s dataskyddsförordning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)