Att avnotera aktier : - En studie av förutsättningarna för att genomföra en avnotering av aktier i enlighet med svensk rätt, särskilt i relation till skyddet av minoritetsaktieägarnas intressen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)