Intercreditor-avtal och efterställningar i svensk rätt : en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Kiaresh Kiani; Isabelle Tardelius; [2013]

Nyckelord: Finansmarknadsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)