Korruption och bistånd : En studie om korruptionsnivåns påverkan på bistånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Detär inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem.Detta gör att anti-korruptionsarbete är på agendan för många biståndsgivare, då ett lyckatresultat kan leda till förbättringar inom många områden. I teorin låter det som att länder medhög korruption bör få hjälp att stävja denna, men är det så i praktiken? Denna studieundersöker hur mottagarländernas korruptionsnivå påverkar biståndet de mottar, genom enfixed effects-regression av paneldata över 79 länder för åren 2005 till 2016. Resultaten visaringen statistisk signifikant effekt av mottagarländernas korruptionsnivå på dess bistånd.Däremot går det att säkerställa att korruptionsnivån påverkar Sveriges bilaterala bistånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)