Kända ansikten, okända effekter : En kvantitativ studie om hur spelbolag använder associationer från kändisförespråkare, i syfte att erhålla positiva associationer i en annars kontroversiell bransch.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sofia Westborg; David Almstrand; Simon Hellström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)