The Need for Play and Creativity in Children’s Rehabilitation Process: a Field Study in the Philippines

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: De förhållanden som många filippinska barn lever under stämmer inte överens med de rättigheter de har under barnkonventionen. Extrem fattigdom och utbredd korruption gör att människor lever under svåra livsförhållanden och de värst utsatta är barnen. Den filippinska staten varken respekterar, skyddar eller uppfyller dess skyldigheter under internationell lag. Därför måste andra aktörer, som olika NGOs, ta på sig ansvaret för att barnens behov ska bli uppfyllda. Många barn från försummande och utnyttjande situationer är i behov av rehabilitering.Denna uppsats är baserad på en fältstudie med fokus på det arbete som två NGOs på Filippinerna utför för att ge barn tillbaka deras förlorade barndom. Syftet är att väcka uppmärksamhet kring de behov som barn har för deras utveckling och välbefinnande, speciellt behovet av lek och kreativitet, två behov som tenderar att komma i skymundan i arbetet för barnets bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)