Digitalisering, ett verktyg för att motivera elever och lärare inom bildämnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Sammandrag Bildämnet har starka rötter och traditioner. Under införandet av Lgr 11 genomgick ämnet en större förändring och fortsätter när den reviderade läroplanen Lgr 11 började gälla och då denna gången med fokus på digitalisering. Syftet med detta arbete är att analysera artiklar från forskning på hur man kan arbeta med digitala verktyg och digital kompetens för att skapa motivation till lärande inom bildämnet, samt att undersöka hur det ser ut i dagens bildundervisning när det gäller integrering av digitala verktyg. Jag har granskat nio artiklar. Resultatet visar på att utvecklingen av bildämnet har stagnerat och de gamla ämnestraditionerna hänger kvar samt att det är svårt att genomföra digitaliseringen om inte skolans ledning vill satsa på det. Det vill säga investera i resurser samt fortbildning för lärare för att de ska få en högre digital kompetens. Detta i sin tur gör att digitaliseringen i alla ämnen uppfylls som gör att elevernas digitala kompetens ökar. Det visar sig även att lärarna behöver motivation att utveckla sin digitala kompetens. För att öka elevernas motivation måste man som lärare tänka om och kanske till och med ändra på sin pedagogik för att införandet av den nya läroplanen ska kunna bli verklighet och fungera fullt ut. Därför kändes det viktigt att i detta arbete presentera en pedagogik som skulle kunna fungera i bildämnet i kombination med digitalisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)