Bostadsförnyelse - för vem? : En fallstudie av bostadsförnyelsen i två bostadsområden i Uppsala

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)